Наукові журнали і збірники Криворізького державного педагогічного університету


Логотип заголовку сторінки

Актуальні проблеми духовності. Збірник філософських праць

У науковому збірнику публікуються статті, присвячені дослідженню духовної сфери буття, а також з інших актуальних питань філософії і гуманітарних наук. Збірник не має вузької тематичної спрямованості, а намагається репрезентувати весь широкий спектр розвитку сучасної філософської думки в Україні та за її межами.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Педагогіка вищої та середньої школи

Збірник наукових праць містить результати наукових досліджень і методичних розробок з актуальних проблем вищої та середньої школи. Матеріали, представлені в збірнику, можуть викликати інтерес у широкого кола наукових працівників. Рік заснування: 2000

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Філологічні студії

Матеріали Наукового вісника адресовані широкому колу науковців, а також усім тим, хто цікавиться питаннями функціонування й культури мови. Затверджено як фахове видання для філологічних наук: мовознавство постановою Президії ВАК України від 01.07.2010 р. № 1-05/5 (Бюлетень ВАК України. - №7. - 2010. - С. 13). Рік заснування: 2008.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність

Збірник присвячено вирішенню базових проблем літературознавства на матеріалах творів літератур світу – питанням практично-еволюційної поетики й теоретичної по етології; осягненню найрізноманітніших проявів індивідуально-особистісної, групової, соціальної, етнічної та національної специфіки художнього мислення (образної ментальності), а також розвиток наявних і формуванню нових концептуальних бачень однієї з найскладніших проблем – духовності літератур світу.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Гендерна парадигма освітнього простору

"Гендерна парадигма освітнього простору" - наукове видання що містить значний доробок вчених-гендеристів та гендеристок, які представляють Всеукраїнську мережу осередків гендерної освіти ВНЗ.

Журнал «Гендерна парадигма освітнього простору» започатковано кафедрою педагогіки Криворізького державного педагогічного університету у січні 2015 року. У збірнику наукових праць «Гендерна парадигма освітнього простору» публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (гендерний аспект), методологічних основ гендерної освіти та практики гендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ВИДАННЯ :

  1. Теоретико-методологічні засади гендерної освіти.
  2. Гендерний підхід в освіті: історико-педагогічний аспект.
  3. Реалізація гендерного підходу в навчальному процесі: дитячий садок – школа – ВУЗ
  4. Гендерний вимір сучасного життя: соціокультурні проблеми виховання.
  5. Гендерна компетентність педагога: методичний супровід.
  6. Рецензії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Екологічний вісник

Вісник екологічного наукового та науково-методичного центру Криворізького державного педагогічного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація